tech. dent. Przemysław Rajczak

W latach 1985 - 1993 zatrudniony w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej DWL w Poznaniu przy ul. Solnej 21 na stanowisku technika dentystycznego. Od 1993 roku pracował w ESPE Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - ESPE Dental AG Seefeld Niemcy na stanowisku przedstawiciela - konsultanta, aż do 2001 roku, następnie obowiązki konsultanta ds. protetyki przeniesione do 3M ESPE Produkty Stomatologiczne. Od 2004 - 2011 w firmie Heraeus Kulzer GmbH Niemcy prowadził szkolenia i pracował na stanowisku Country Specialist Prosthetic.

W latach 1994 - 2015 jako uczestnik kursów i konferencji na terenie Polski, Niemiec, Austrii, Węgier oraz Czech i Ukrainy zdobywał doświadczenie zawodowe i poszerzał wiedze z zakresu stomatologii i techniki dentystycznej. W latach 1998 - 2015 prowadził wiele szkoleń i wykładów z zakresu protetyki dla lekarzy dentystów i techników dentystycznych na terenie Polski, Czech, Słowacji, Rosji i Ukrainy.

Od 1993 roku prowadzi własną pracownię techniki dentystycznej.

Lista prowadzonych kursów:

Last updated 3 mins ago Last updated 3 mins ago

app