Anna Szemberska

W Natrodent pracuje od 2009 r.
Od pierwszych dni w laboratorium zajmuje się pracami akrylowymi i jako jedna z nielicznych specjalizuje się w wykonaniu protez „Premium” dedykowanych dla wymagających Pacjentów, czy wskazanych jako typowe ruchome rozwiązania na implantach Praca daje jej wielką satysfakcję.
Jest specjalistką w tym co robi. Od kilku lat jest technikiem wspierającym kursy Natrodent z zakresu szyn relaksacyjnych i na tym polu dysponuje dużą wiedzą i doświadczeniem.
Od 2018 roku wdraża się w cyfrowe technologie przekładając swoje umiejętności manualne na projekty wirtualne, oraz wykonanie prac w środowisku cad-cam.

Lista prowadzonych kursów:

Last updated 3 mins ago Last updated 3 mins ago

app