Natrodent

Teamwork

TEAMWORK to nasza strategia, którą kierujemy się prowadząc szkolenia dla lekarzy dentystów i techników. Pozwala to na pełne zrozumienie procedur i umożliwia doskonalenie współpracy pomiędzy obiema częściami zespołu. Nasze szkolenia dają możliwość spojrzenia na stomatologię estetyczną i pracę zespołowa z uwzględnieniem przekazywania informacji na linii lekarz-technik. Propagowana przez nas idea pracy zespołowej owocuje zwiększeniem efektywności i jakości pracy oraz otwiera nowe perspektywy rozwoju. Zapraszając po raz pierwszy do Polski światowej sławy wybitnych Wykładowców, chcemy przyczynić się do wzbogacenia wiedzy naszych lekarzy o innowacyjne zasady i nowe aspekty pracy w codziennej praktyce.

Ponadto dysponujemy jedynym w Europie Środkowej Centrum Szkoleniowym firmy AmannGirrbach kompleksowo wyposażonym w Systemy CAD/CAM (skanery, frezarki, drukarki 3D ), które aktywnie wykorzystujemy na potrzeby szkoleniowe.

Za każde szkolenie przyznawane są punkty edukacyjne, posiadamy wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi oraz Naczelnej Izby Lekarskiej.

Piotr Nagadowski
Piotr Nagadowski