rejestracja

Exocad - Świat belek protetycznych od A do Z.

Szkolenie rozwijające wiedzę i umiejętności poruszania się w protetyce, opartej na belkach protetycznych. 
Kursanci przejdą poszczególne kroki od podstawowych zasad projektowania, aż do wykonania konstrukcji wtórnej.
Cały proces od belki po suprastrukturę przeprowadzony będzie w jednym projekcie (bez skanowania pośredniego).

Wskazówki:
W szkoleniu zastosowanie mają Exocad Implant and Bar Module oraz Exocad Partial.  
Szkolenie dedykowane jest dla osób posiadających już podstawowe umiejętności poruszania się w trybie Wizard/Expert aplikacji Exocad DentalCad.


  • Terminy:
  • 21-22 listopada 2024, Łódź (brak wolnych miejsc)
    Cena: 2 050.00 PLN (brutto)

    Centrum Szkoleniowe Natrodent, ul. Wierzbowa 46/48

PODOBNE SZKOLENIA:
Kursy Exocad

Szkolenie rozwijające wiedzę i umiejętności poruszania się w protetyce, opartej na belkach protetycznych. 
Kursanci przejdą poszczególne kroki od podstawowych zasad projektowania, aż do wykonania konstrukcji wtórnej.
Cały proces od belki po suprastrukturę przeprowadzony będzie w jednym projekcie (bez skanowania pośredniego).

Wskazówki:
W szkoleniu zastosowanie mają Exocad Implant and Bar Module oraz Exocad Partial.  
Szkolenie dedykowane jest dla osób posiadających już podstawowe umiejętności poruszania się w trybie Wizard/Expert aplikacji Exocad DentalCad.Zakres szkolenia:  

  • Podstawowe zasady projektowania rozwiązań kładkowych – belek.
  • Poznawanie funkcji Bar Module CAD w projekcie belki wzmacniającej pod pełnołukową konstrukcje cyrkonową wykorzystując projekt pracy tymczasowej. 
  • Projekt belki z elementami retencyjnymi  (zatrzaski lub zasuwy)
  • Wprowadzenie do modułu Partial CAD w zakresie potrzebnym do budowy suprastruktur.
Daty kursu
Zawod

UWAGA
Po opłaceniu prez PayPal proszę wysłać zgłoszenie - przycisk: "wyślij zgłoszenie".
Brak zgłoszenia uniemożliwia prawidłową identyfikację kursanta
Przelewy tradycyjne proszę kierować na konto kursowe
BANK PEKAO SA
47 1240 5527 1111 0000 5589 0180
odbiorca: Natrodent ul. Wierzbowa 46/48 Łodź 90-133

app