Szablony chirurgiczne – coś więcej niż pozycjonowanie implantów. Step II.

 • Terminy:
 • 19 czerwca 2024, Łódź
  Cena: 800.00 PLN (brutto)

  Centrum Szkoleniowe Natrodent, ul. Wierzbowa 46/48

5 punktów edukacyjnych

PODOBNE SZKOLENIA:
Szablony chirurgiczne

Program

11:00 Wykład teoretyczny:

 • Krótkie przypomnienie – elementarz implantologii nawigowanej.
 • Wytyczne do wykonania prawidłowych badań.
 •  Protokół postępowania w przypadku wprowadzania niestandardowych parametrów do oprogramowania.
 •  Sztuczna inteligencja jako wsparcie w wykonywaniu szablonów chirurgicznych.
 •  CLICK GUIDE – jak to działa ?

14:30 Przerwa kawowa

14:45 Warsztaty:

 •  Zaprojektowanie szablonów chirurgicznych: - do implantacji natychmiastowej, - ortodontycznego, - dla bezzębia z wykorzystaniem dedykowanego modułu (dla wybranego systemu implantologicznego).
 •  Zaprojektowanie gotowej korony tymczasowej do natychmiastowego obciążenia.

 17: 00 Dyskusja, podsumowanie i rozdanie certyfikatów.


 *Jeżeli chcesz, aby przypadek Twojego pacjenta został omówiony w trakcie warsztatów, prześlij do nas badania, najpóźniej dwa tygodnie przed szkoleniem. Prowadzący zweryfikuje ich poprawność.

Daty kursu
Zawod

UWAGA
Po opłaceniu prez PayPal proszę wysłać zgłoszenie - przycisk: "wyślij zgłoszenie".
Brak zgłoszenia uniemożliwia prawidłową identyfikację kursanta
Przelewy tradycyjne proszę kierować na konto kursowe
BANK PEKAO SA
47 1240 5527 1111 0000 5589 0180
odbiorca: Natrodent ul. Wierzbowa 46/48 Łodź 90-133

app