REGULAMIN SZKOLENIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Zleceniobiorca szkolenia: Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne, B. Troczyński, P. Nagadowski spółka jawna, z siedzibą w Łodzi (90-133), ul. Wierzbowa 46/48, NIP: 732-17-64-271, reprezentowana przez Piotra Nagadowskiego – wspólnika (upoważnionego do reprezentacji spółki)

app