Exocad on the road
Exocad - Świat belek protetycznych od A do Z.

Szkolenie rozwijające wiedzę i umiejętności tworzenia belek protetycznych. 

Pierwszym aspektem będzie prawidłowe projektowanie belek retencyjnych, a drugim tworzenie belek wzmacniających pod stałe uzupełnienia, wykorzystując funkcje adaptacji wax-up.

Szkolenie dedykowane jest dla osób posiadających już podstawowe umiejętności poruszania się w Wizard/Expert, aplikacji Exocad DentalCad.
  • Terminy:
  • 26 stycznia 2024, Łódź
    Cena: 1 250.00 PLN (brutto)

    Centrum Szkoleniowe Natrodent, ul. Wierzbowa 46/48

PODOBNE SZKOLENIA:
Kursy Exocad

Szkolenie rozwijające wiedzę i umiejętności tworzenia belek protetycznych. 

Pierwszym aspektem będzie prawidłowe projektowanie belek retencyjnych, a drugim tworzenie belek wzmacniających pod stałe uzupełnienia, wykorzystując funkcje adaptacji wax-up.

Szkolenie dedykowane jest dla osób posiadających już podstawowe umiejętności poruszania się w Wizard/Expert, aplikacji Exocad DentalCad.


PROGRAM

10:00
Przywitanie i wstęp.

 10:15
Poznanie opcji Bar Module CAD w projekcie belki retencyjnej opartej na implantach.

 11:15
Przerwa kawowa

 11:30
Projekt belki retencyjnej opartej na implantach.

 13:00
Przerwa obiadowa

 13:30
Projekt konstrukcji tymczasowej

 15:00
Przerwa kawowa

 15:15
Projekt belki wzmacniającej pod istniejące uzupełnienie tymczasowe oraz konstrukcji stałej wykorzystując adaptacje wax-up.

 17:00
Zakończenie szkolenia

Daty kursu
Zawod

UWAGA
Po opłaceniu prez PayPal proszę wysłać zgłoszenie - przycisk: "wyślij zgłoszenie".
Brak zgłoszenia uniemożliwia prawidłową identyfikację kursanta
Przelewy tradycyjne proszę kierować na konto kursowe
BANK PEKAO SA
47 1240 5527 1111 0000 5589 0180
odbiorca: Natrodent ul. Wierzbowa 46/48 Łodź 90-133

app