Implanty w systemie CAD-CAM, czyli rozpoczynamy od końca. Warsztaty

Warsztaty skierowane dla techników dentystycznych, lekarzy stomatologów, zespołów protetycznych, dla osób chcących prawidłowo poruszać się po świecie implantów w środowisku Exocad – Ceramill Mind.
Kurs rozpoczyna się w momencie, kiedy zakończona została już część kliniczna, związana z nawigowaniem i implantacją.
Do laboratorium docierają dane pacjenta.
Dlaczego zaczynamy od końca?  Bo punktem wyjścia jest zaplanowanie efektu końcowego poprzez analizę materiałów i rozwiązań właściwych dla danego przypadku. Dopiero potem sporządzamy plan w jaki sposób uzupełnienie wykonamy.

  • Terminy:
  • 21-22 października 2022, Łódź
    Cena: 1 650.00 PLN (brutto)

    Centrum Szkoleniowe Natrodent,
    ul. Wierzbowa 46/48

Po pierwszym dniu warsztatów zapraszamy na kolacje integracyjną.

Warsztaty skierowane dla techników dentystycznych, lekarzy stomatologów, zespołów protetycznych, dla osób chcących prawidłowo poruszać się po świecie implantów w środowisku Exocad – Ceramill Mind.
Kurs rozpoczyna się w momencie, kiedy zakończona została już część kliniczna, związana z nawigowaniem i implantacją.
Do laboratorium docierają dane pacjenta.
Dlaczego zaczynamy od końca?  Bo punktem wyjścia jest zaplanowanie efektu końcowego poprzez analizę materiałów i rozwiązań właściwych dla danego przypadku. Dopiero potem sporządzamy plan w jaki sposób uzupełnienie wykonamy.Dzień pierwszy:


10.00 – 17:00

Teoria poświęcona prawidłowemu planowaniu w oparciu o zbudowanie bazy potrzebnych informacji, istniejących materiałów i dostępnych rozwiązań protetycznych. Analiza pacjenta oraz informacji otrzymanych z części klinicznej. Rozpoczęcie dyskusji o tkankach miękkich z punktu widzenia projektanta CAD.

Hasło dnia: „Profil wyłaniania”

Praktyka:

Analiza skanów, biblioteki implantów oraz pozycjonowanie w CAD.

Projekt korony na implancie w wybranej opcji, od analizy informacji do gotowej konstrukcji. Zasady kształtowania profilu wyłaniania.

Przygotowanie modeli implanto-protetycznych do wydruku.Dzień drugi:

10:00 – 17:00 

Druga część teoretyczna skupiona na tkankach miękkich, zasadach jakie powinien znać technik, aby nie skrzywdzić pacjenta podczas budowy suprastruktur.

Hasło dnia: „Dośluzówkowa część uzupełnienia”.

Praktyka:

Most okrężny oparty na implantach z sekcją dziąsła, thimblami oraz koronami gotowymi do wklejenia.

Daty kursu
Zawod

UWAGA
Po opłaceniu prez PayPal proszę wysłać zgłoszenie - przycisk: "wyślij zgłoszenie".
Brak zgłoszenia uniemożliwia prawidłową identyfikację kursanta
Przelewy tradycyjne proszę kierować na konto kursowe
BANK PEKAO SA
47 1240 5527 1111 0000 5589 0180
odbiorca: Natrodent ul. Wierzbowa 46/48 Łodź 90-133

app