Exocad - Implanty w CAD - od tkanek miękkich do prawidłowej okluzji. Warsztaty

Warsztaty skierowane dla techników dentystycznych, lekarzy stomatologów, zespołów protetycznych, dla osób chcących prawidłowo poruszać się po świecie implantów w środowisku Exocad – DentalCad.
Kurs rozpoczyna się w momencie, kiedy zakończona została już część kliniczna, związana z nawigowaniem i implantacją.
Do laboratorium docierają dane pacjenta.
Dlaczego zaczynamy od końca? Bo punktem wyjścia jest zaplanowanie efektu końcowego poprzez analizę materiałów i rozwiązań właściwych dla danego przypadku. Dopiero potem sporządzamy plan, w jaki sposób uzupełnienie wykonamy.

Implanty w środowisku Exocad nie są trudne. Na praktycznych warsztatach nauczycie się Państwo:

 • jak prawidłowo poruszać się w oprogramowaniu Exocad
 • jak dobrać bibliotekę CAD, scanbody i abutment
 • jak wirtualnie ukształtować profil wyłaniania unikając niepowodzeń i zapewniając sukces leczenia
 • jak formować dośluzówkowy kształt uzupełnień na implantach
  oraz dużo, dużo więcej wiedzy merytorycznej i praktycznej!


Szkolenie poprowadzi technik dentystyczny Łukasz Sopałowicz, który czynnie zajmuje się implanto-protetyką od 25 lat. Prowadzący jest międzynarodowym szkoleniowcem i wykładowcą z zakresu nowoczesnych technologii w implanto-protetyce, a ponadto jest certyfikowanym trenerem firmy Exocad oraz Amann Girrbach.

 • Terminy:
 • 12-13 września 2024, Łódź
  Cena: 2 050.00 PLN (brutto)

  Centrum Szkoleniowe Natrodent,
  ul. Wierzbowa 46/48

Po pierwszym dniu warsztatów zapraszamy na kolacje integracyjną.


PODOBNE SZKOLENIA

Kursy Exocad

Warsztaty skierowane dla techników dentystycznych, lekarzy stomatologów, zespołów protetycznych, dla osób chcących prawidłowo poruszać się po świecie implantów w środowisku Exocad – DentalCad.
Kurs rozpoczyna się w momencie, kiedy zakończona została już część kliniczna, związana z nawigowaniem i implantacją.
Do laboratorium docierają dane pacjenta.
Dlaczego zaczynamy od końca? Bo punktem wyjścia jest zaplanowanie efektu końcowego poprzez analizę materiałów i rozwiązań właściwych dla danego przypadku. Dopiero potem sporządzamy plan, w jaki sposób uzupełnienie wykonamy.

Implanty w środowisku Exocad nie są trudne. Na praktycznych warsztatach nauczycie się Państwo:

 • jak prawidłowo poruszać się w oprogramowaniu Exocad
 • jak dobrać bibliotekę CAD, scanbody i abutment
 • jak wirtualnie ukształtować profil wyłaniania unikając niepowodzeń i zapewniając sukces leczenia
 • jak formować dośluzówkowy kształt uzupełnień na implantach
  oraz dużo, dużo więcej wiedzy merytorycznej i praktycznej!


Szkolenie poprowadzi technik dentystyczny Łukasz Sopałowicz, który czynnie zajmuje się implanto-protetyką od 25 lat. Prowadzący jest międzynarodowym szkoleniowcem i wykładowcą z zakresu nowoczesnych technologii w implanto-protetyce, a ponadto jest certyfikowanym trenerem firmy Exocad oraz Amann Girrbach.Dzień 1


10:00 - Przywitanie i wstęp.

10:15 –Teoria poświęcona prawidłowemu planowaniu pracy na podstawie zbudowanie bazy potrzebnych informacji, istniejących materiałów i dostępnych rozwiązań protetycznych. Analiza pacjenta oraz informacji otrzymanych z od klinicystów.

11:30 – Przerwa kawowa

11:45 - Dyskusja o tkankach miękkich z punktu widzenia projektanta CAD.

13:30 – Przerwa obiadowa

14:00 - Zasady, jakie powinien znać projektant CAD, aby nie skrzywdzić pacjenta podczas budowy suprastruktur.

15:15 – Przerwa kawowa

15:30 – Rozpoczęcie części warsztatowej:

 •  DentalBase - Opcje w dotyczące modułu do implantów.
 •  Projekt korony na implancie w opcji SR oraz korony z łącznikiem indywidualnym, od analizy informacji do gotowej konstrukcji. Analiza skanów, biblioteki CAD, pozycjonowanie implantów oraz praktyczne zasady kształtowania profilu wyłaniania. Tworzenie modeli implanto-protetycznych.


17:00 – Zakończenie szkolenia

Dzień 2

10:00 - Ćwiczenia z kształtowaniem profilu wyłaniania w środowisku DentalCAD

11:30 – Przerwa kawowa

11:45 – Kilku etapowy projekt pracy implanto-protetycznej wykorzystujący dotychczasowe umiejętności

13:30 – Przerwa obiadowa

14:00 – Wykonanie indywidualnej łyżki pod wycisk transferowy z wykorzystaniem CT

15:15 – Przerwa kawowa

15:30 – Most okrężny oparty na implantach z sekcją dziąsła, filarami typu „thimble” oraz estetycznymi koronami.

17:00 – Zakończenie szkolenia

Daty kursu
Zawod

UWAGA
Po opłaceniu prez PayPal proszę wysłać zgłoszenie - przycisk: "wyślij zgłoszenie".
Brak zgłoszenia uniemożliwia prawidłową identyfikację kursanta
Przelewy tradycyjne proszę kierować na konto kursowe
BANK PEKAO SA
47 1240 5527 1111 0000 5589 0180
odbiorca: Natrodent ul. Wierzbowa 46/48 Łodź 90-133

app