program

Exocad on the road
Exocad - Świat belek protetycznych od A do Z.

Szkolenie rozwijające wiedzę i umiejętności poruszania się w protetyce opartej na belkach protetycznych (na zębach własnych oraz na implantach. Kursanci przejdą poszczególne kroki od podstawowych zasad projektowania aż do wykonania konstrukcji wtórnej. Cały proces od belki po suprastrukturę przeprowadzony będzie w jednym projekcie (bez skanowania pośredniego)
  • Terminy:
  • 07-08 lipca 2023, Łódź
    Cena: 2 250.00 PLN (brutto)

    Centrum Szkoleniowe Natrodent, ul. Wierzbowa 46/48

PODOBNE SZKOLENIA:
Kursy Exocad

Szkolenie rozwijające wiedzę i umiejętności poruszania się w protetyce opartej na belkach protetycznych (na zębach własnych oraz na implantach. Kursanci przejdą poszczególne kroki od podstawowych zasad projektowania aż do wykonania konstrukcji wtórnej. Cały proces od belki po suprastrukturę przeprowadzony będzie w jednym projekcie (bez skanowania pośredniego)

Na warsztatach będziemy pracować na dwóch modułach: Exocad Bar Module oraz Exocad Partial.
 Do stworzenia matryc użyjemy 3D Buildera lub innego programu do obróbki obiektów 3D.
 Szkolenie dedykowane jest dla osób posiadających już podstawowe umiejętności poruszania się w trybie Wizard/Expert aplikacji Exocad DentalCad Po szkoleniu Kursanci będą gotowi, żeby w jednym procesie projektowania wykonać wszystkie elementy konstrukcji protetycznej.

 Dzień 1

10:00 - Przywitanie i wstęp.
 10:15 – Podstawowe zasady projektowania rozwiązań kładkowych – belek.
 11:15 – Przerwa kawowa
 11:30 - Poznawanie funkcji Bar Module CAD w projekcie belki opartej na zębach własnych pacjenta.
 13:00 – Przerwa obiadowa
 13:30 - Projekt belki opartej na implantach
 15:30 – Przerwa kawowa
 15:45 – Projekt własnych matryc retencyjnych
 17:00 – Zakończenie szkolenia Kolacja integracyjna dla Uczestników szkolenia.

 Dzień 2


 10:00 – Przygotowanie wirtualnych „modeli powielonych”
 11:15 – Przerwa kawowa
 11:30 – Wprowadzenie do modułu Partial CAD w zakresie potrzebnym do budowy suprastruktur
 13:00 – Przerwa obiadowa
 13:30– Projekt suprastruktury na belkę protetyczną opartą na zębach własnych pacjenta.
 15:15 – Przerwa kawowa
 15:30 – Projekt suprastruktury na belkę protetyczną opartą na implantach
 17:00 – Zakończenie szkolenia

Daty kursu
Zawod

UWAGA
Po opłaceniu prez PayPal proszę wysłać zgłoszenie - przycisk: "wyślij zgłoszenie".
Brak zgłoszenia uniemożliwia prawidłową identyfikację kursanta
Przelewy tradycyjne proszę kierować na konto kursowe
BANK PEKAO SA
47 1240 5527 1111 0000 5589 0180
odbiorca: Natrodent ul. Wierzbowa 46/48 Łodź 90-133

app