Dr hab.n.med. Aleksandra Nitecka-Buchta

Wieloletnia klinicystka, adiunkt Katedry Dysfunkcji Narządu Żucia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalistka protetyki stomatologicznej, implantolog (OSSIS/EDI).
Prezes Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia.
Członkini Rad Naukowych, autorka polskich i międzynarodowych artykułów w pismach naukowych, wykładowczyni polskich i międzynarodowych konferencji. W gabinecie zajmuje się leczeniem bruksizmu, dysfunkcją narządu żucia, implantologią oraz implanotprotetyką.

Last updated 3 mins ago Last updated 3 mins ago

app