Lek. dent. Michał Jaczewski

Ukończył Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu w 2006r. Od ponad 10 lat prowadzi indywidualną praktykę stomatologiczną w Legnicy, skupiając się na kompleksowym leczeniu pacjentów. Specjalizuje się w stomatologii estetycznej, protetyce i zaburzeniach stawów skroniowo-żuchwowych. W swojej pracy skupia się na rozwiązaniach minimalnie inwazyjnych i wprowadzaniu to praktyki nowych technologii. Rozwija się w stomatologii cyfrowej, projektowaniu i druku 3D. Stara się pracować według własnych protokołów, które zapewniają lekarzowi dentyście niezależność w pracy i poszerzają możliwości diagnostyki i leczenia pacjentów. Nieustannie poszerza zakres możliwości wprowadzania do praktyki lekarskiej nowych technologii w niskobudżetowej wersji, dostępnej dla każdego, zarówno w leczeniu zachowawczym jak i protetyce, implantologii czy zaburzeniach stawów skroniowo-żuchwowych. Od 2019 roku jest wykładowcą w Master-Level Dental Conferences and Workshop w ramach których, prowadzi szkolenia z addycyjnych technik odtwórczych (Flow Injection) oraz szkolenie Plan&Scan pokazujące jak wprowadzić u siebie cyfrowe protokoły w stomatologii. W ramach BFSO (Biofunctional School of Occlusion) prowadzi szkolenia z Flow Injection, technik projektowania (Smilecloud, Meshmixer) oraz okluzji i zaburzeniach stawu skroniowo-żuchwowego. Prowadzi również szkolenia zamknięte dla gabinetów stomatologicznych chcących wprowadzić u siebie protokoły stomatologii cyfrowej.

Last updated 3 mins ago Last updated 3 mins ago

app