tech. dent. Bartosz Troczyński

Absolwent Medycznego Studium nr 1 w Łodzi.

W roku 1991 uzyskał kwalifikacje technika dentystycznego.

Od 1998 r współwłaściciel firmy Natrodent.

Wieloletnia praca w bezpośrednim kontakcie z lekarzami i pacjentami zaowocowała profesjonalną wiedzą z zakresu rozwiązywania trudnych sytuacji protetycznych i umiejętnością prowadzenia przypadku od zaplanowania do uzupełnienia.

Specjalizacja to odbudowa estetyki uśmiechu i funkcji narządu żucia.

Stworzył autorskie szkolenie dla lekarzy i techników dentystycznych z zakresu komunikacji i planowania pracy w postępowaniu protetycznym.

Od 2008 r prowadzi kursy z zakresu napalania ceramiki i wykonania licówek ceramicznych.

Od 2011 r współprowadzi kursy protetyczne we współpracy z Art Oral Polska.

Od 2015 r członek PASE.

Autor publikacji:

Last updated 3 mins ago Last updated 3 mins ago

app