Wyciski - unikanie błędów proceduralnych gwarancją dokładnego dopasowania prac protetycznych. Właściwości mas oraz metody pobierania wycisków.

Kurs z dziedziny protetyki stomatologicznej, na którym omawiane są metody stosowania mas wyciskowych. Uczestnicy dowiedzą się jakie są zasady stosowania mas wyciskowych w różnych sytuacjach zgryzowych u pacjenta, jakie błędy popełniane są przy robieniu wycisków. Na części praktycznej kursu pokazane są wyciskowe techniki jednoczasowe - jedno i dwuwarstwowe oraz sposoby pobierania wycisków u pacjentów bezzębnych.

Szkolenie dla lekarzy dentystów i asystentek stomatologicznych.

Za szkolenie lekarzom przyznawane jest 7 punktów edukacyjnych.

 • Terminy:


7 punktów edukacyjnych


dmg.jpg

Kurs z dziedziny protetyki stomatologicznej, na którym omawiane są metody stosowania mas wyciskowych. Uczestnicy dowiedzą się jakie są zasady stosowania mas wyciskowych w różnych sytuacjach zgryzowych u pacjenta, jakie błędy popełniane są przy robieniu wycisków. Na części praktycznej kursu pokazane są wyciskowe techniki jednoczasowe - jedno i dwuwarstwowe oraz sposoby pobierania wycisków u pacjentów bezzębnych.

Szkolenie dla lekarzy dentystów i asystentek stomatologicznych.

Za szkolenie lekarzom przyznawane jest 7 punktów edukacyjnych.

Rozpoczęcie szkolenia - godz. 10.00

Szkolenie dla lekarzy dentystów i techników dentystycznych

Zagadnienia omawiane w trakcie wykładu:
 • Podstawowe cechy materiałów wyciskowych - dopasowanie do odpowiedniej techniki wyciskowej.
 • Właściwy dobór łyżek wyciskowych w zależności od rodzaju masy wyciskowej i techniki pobrania wycisku.
 • Prawidłowe wykonanie prowizorium - opatrunek i stabilizacja sytuacji pola protetycznego.
 • Wpływ preparatów retrakcyjnych na czas wiązania mas wyciskowych.
 • Formowanie wycisków - kiedy powstają błędy.
 • Czym dezynfekować, jak przygotować wyciski do transportu?
 • Powielenie - odlanie modeli gipsowych, maksymalne okresy przechowywania i minimalny czas potrzebny na odprężenie elastyczne, właściwości gipsów.
 • Czy kierować się producentem mas, czy ma to wpływ na jakość pracy?
 • Omówienie indywidualnych przykładów - dobre i złe doświadczenia!

Demonstracja i ćwiczenia praktyczne na modelach - warsztaty

1. Technika jednoczasowa - jedno- i dwuwarstwowa
 • indywidualizacja łyżki standardowej
 • precyzyjne prowadzenie końcówki wewnątrzustnej
 • dokładne zapływanie, unikanie tworzenia się pęcherzy
 • utrzymanie łyżki wyciskowej w ustach
 • uwalnianie wycisków
 • przygotowanie wycisków do transportu
2. Technika dwuczasowa
 • wykonanie wycisku pierwszej warstwy
 • techniki przygotowania przestrzeni na masę korekcyjną
 • postępowanie z masą korekcyjną.
 • utrzymanie łyżki wyciskowej w ustach
 • uwalnianie wycisku i przygotowanie do transportu

Bezzębie - omówienie wybranych przykładów

1. Technika wielowarstwowa - wieloczasowa

Podsumowanie i zakończenie


Dyskusja:
 • Jak wybierać masy wyciskowe?
 • Jaka technika wyciskowa zapewnia większą dokładność?
 • Przygotowanie modeli do oprawienia w artykulator.

Zakończenie szkolenia - ok godz. 17.00

Daty kursu
Zawod

UWAGA
Po opłaceniu prez PayPal proszę wysłać zgłoszenie - przycisk: "wyślij zgłoszenie".
Brak zgłoszenia uniemożliwia prawidłową identyfikację kursanta
Przelewy tradycyjne proszę kierować na konto kursowe
BANK PEKAO SA
47 1240 5527 1111 0000 5589 0180
odbiorca: Natrodent ul. Wierzbowa 46/48 Łodź 90-133

app