Tech. dent. Zbigniew Bartosik

Technik dentystyczny z wieloletnim doświadczeniem z pracy na implantach. Specjalista do spraw oprogramowania z szablonów chirurgicznych. Prowadzi szkolenia dla stomatologów i techników dentystycznych z zakresu obsługi oprogramowania. Uczestniczy i prowadzi wykłady z zakresu oprogramowania z szablonów chirurgicznych na międzynarodowych konferencjach na terenie kraju m.in. PTSS. Na codzień pracuje na systemach Cad/Cam zgłębiając wiedzę z zakresu technologii 3D.

Last updated 3 mins ago Last updated 3 mins ago

app