ZTM Stefan Schunke

W 1976 rozpocząłem szkolenie w dziedzinie techniki dentystycznej w Leverkusen w Niemczech. Po jego ukończeniu w 1980 roku wziąłem udział w kursie woskowania i gnatologii.

Od tego czasu datuje się moje duże zainteresowanie okluzją, moje entuzjastyczne podejście do funkcji i estetyki zdrowych zębów i pragnienie lepszego poznania podstawowych koncepcji w tym zakresie i ich udoskonalania. Dlatego też spędziłem trzy lata pracując z mistrzem techniki dentystycznej - MDT Dieterem Bölte z Düsseldorfu. W tym czasie, w 1988 roku, zdałem mój egzamin mistrzowski. Dieter Bölte został moim pierwszym mentorem i nauczyłem się od niego funkcjonalnego sposobu pracy i myślenia.

Przez kilka byłem związany z grupą z Bensheim działająca pod kierunkiem D. Schulza. Dzięki tej współpracy poznałem wartość funkcji i koncepcję nawoskowania biomechanicznego M.H.Polza. W 1989 roku zostałem udziałowcem spółki MDT M.H.Polz i byłem nim do 1992 roku. W mistrzu tym znalazłem drugiego wielkiego mentora, który wykuł u mnie i pogłębił zrozumienie znaczenia funkcji. Od 1992 do 1997 roku byłem partnerem M. Polza juniora. W 1997 roku zostałem jednoosobowym właścicielem tego laboratorium.

Oprócz dużego zainteresowania funkcją odkryłem w sobie jeszcze jedną pasję - do prac kombinowanych. Pracuję z wykorzystaniem techniki podwójnych koron (równoległych i stożkowych), zaczepów i rygli. Obszar ten wymaga ponadto znajomości technik odlewania, opracowania i pobierania wycisków. W 1991 roku zostałem uhonorowany nagrodą Pfannenstiela - przyznawaną za wybitne prace i publikacje z dziedziny technologii frezowania.

Wychodząc naprzeciw potrzebom czasów zacząłem coraz intensywniej zajmować się estetyką i licówkami. Miałem okazję uczestniczyć w kursach W. Gellera, U. Schoberera, R. Janouscha itp. Dzięki kontraktom z innymi technikami miałem okazję odbycia u nich wielu wizyt i prowadzenia z nimi aktywnej wzajemnej wymiany doświadczeń.

Wiedzę na temat implantologii i zagadnień związanych z tkankami twardymi i miękkimi miałem okazję pogłębić dzięki współpracy z moimi klientami, szczególnie z M. Schlee.

W 2003 roku zostałem certyfikowanym technikiem Niemieckiego Towarzystwa Stomatologii Estetycznej (DGÄZ) i uzyskałem tytuł Specjalisty w dziedzinie estetycznej techniki dentystycznej. W tym samym roku zostałem wybrany na wiceprezydenta tego towarzystwa (DGÄZ), którego członkiem byłem przez 6 lat.

W 2006 roku otrzymałem nagrodę firmy Nobel Biocare - Creative Circle Award.

W 2010 roku sprzedałem laboratorium w Fürth, a w roku 2011 otworzyłem nowe laboratorium w Forchheim. Jednocześnie zająłem się nowymi wyzwaniami związanymi z pracami pełnoceramicznymi i technologią CAD / CAM - od 2012 roku posiadam własne centrum frezowania. Spotkałem wtedy dr. D. Reuscha, mojego trzeciego wielkiego mentora, który jeszcze bardziej pogłębił moją wiedzę w zakresie rozumienia funkcji.

Od 2014 roku jestem aktywnym członkiem Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (EAED).

Jestem też aktywnym moderatorem i wykładowcą podczas kursów i szkoleń w kraju i za granicą. Opublikowałem też wiele artykułów oraz kilka książek.

Strona prowadzącego
www.schunke-stefan.de

Last updated 3 mins ago Last updated 3 mins ago

app