Dr n. med. Joanna Śmieszek-Wilczewska

Wykształcenie:
1994-1999 studia wyższe: Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wydział Lekarski- Dentystyczny w Zabrzu
Przebieg pracy:
1999-2000 staż podyplomowy w Specjalistycznej Lecznicy Stomatologicznej
Od 2001 - asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu,
od 2011 adiunkt w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Katedry Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej w Katowicach
Tytuły naukowe :
W 2007 uzyskany tytuł doktora nauk medycznych pt.” Porównanie gojenia ubytków pooperacyjnych po zastosowaniu preparatów Bio-Oss i Bio-Gen.”
Specjalizacje:
W 2007 roku uzyskana specjalizacja II stopnia z chirurgii stomatologicznej
Dorobek naukowy :
autor i współautor 108 publikacji oraz doniesień zjazdowych w kraju i zagranicą. Badania kliniczne:
- udział w 1 badaniu klinicznym Stardom 1
Członkostwo Towarzystw Naukowych: od 2019 sekretarz śląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Katowicach.

Last updated 3 mins ago Last updated 3 mins ago

app