tech. dent. Paulina Pokusa

Paulina Pokusa jest absolwentką Krakowskiej Szkoły Medycznej. Dyplom technika dentystycznego uzyskała w 2009 r.
Od kilku lat łączy pracę w laboratorium protetycznym z funkcją Krajowego Konsultanta systemu inLab. Wykładnią jej pracy jest dążenie do perfekcji i sprostanie wymaganiom estetyki, dlatego swoje umiejętności zawodowe podnosi na licznych szkoleniach oraz konferencjach w Polsce i poza granicami.
Zajmuje się wykorzystaniem technologii CAD/CAM w protetyce stałej, implantoprotetyce oraz ortodoncji.

Last updated 3 mins ago Last updated 3 mins ago

app