Dr n. med. Patryk Kownacki

Wykształcenie:
1995-2000 – studia wyższe: Wydział Lekarski Oddział Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2009-2010 – studia podyplomowe w dziedzinie implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie Johann Wolfgang Goethe we Frankfurcie, Niemcy
2014 – ukończone studia uzupełniające na University of Harvard School of Dental Medicine w zakresie praktyki badawczej i podstaw metodologii badań
Przebieg pracy:
2013 – do nadal – adiunkt w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Katedry Czaszkowo- Szczękowo - Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej w Katowicach
2012 – 2013 – asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu
2009 – 2012 – wykładowca – zajęcia dydaktyczne ze studentami z chirurgii stomatologicznej ŚUM w Katowicach
2006 – 2012 – Specjalizacja z Chirurgii Stomatologicznej Akademickie Centrum Stomatologii Zakład Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii ŚUM
2005 – 2006 – Katedra Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo - Twarzowej Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej CMUJ Kraków, stażysta wolontariusz
2003 – 2004 – Prywatny Gabinet Stomatologiczny w Krakowie
2002 – 2003 – zatrudniony na stanowisku asystent lekarz stomatolog w V Wojskowym Szpitalu Specjalistycznym w Krakowie
2001 – 2002 – staż podyplomowy w V Wojskowym Szpitalu Specjalistycznym w Krakowie
Tytuły naukowe:
W 2009 uzyskany tytuł doktora nauk medycznych Wydział Lekarski Oddział Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Specjalizacje:
W 2012 roku uzyskana specjalizacja z chirurgii stomatologicznej
Dorobek naukowy:
autor i współautor publikacji oraz doniesień zjazdowych w kraju i zagranicą.
Badania kliniczne:
prowadzone w ramach projektów badawczych w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Katedry Czaszkowo-Szczękowo - Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej w Katowicach
Członkostwo Towarzystw Naukowych:
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
Polskie Towarzystwo Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo Twarzowej

Last updated 3 mins ago Last updated 3 mins ago

app