Dr n. med. Bartosz Cerkaski

Jest ekspertem, nauczycielem i trenerem w zakresie klinicznej stomatologii cyfrowej, estetycznej i funkcjonalnej stomatologii rekonstrukcyjnej, implantologii, mikro-endodoncji, cyfrowego projektowania i planowania leczenia oraz fotografii stomatologicznej.
Certyfikowany Instruktor DSD i KOL Digital Smile Design z prestiżową nagrodą The Best DSD Instructor 2018 Award. Jedyny lekarz z Polski w Światowej grupie Key Opinion Leader for DSD Invisalign Collaboration tworzącej i rozwijającej protokoły leczenia ortodontycznego w oparciu o estetykę twarzy. Fundator Akademii DSD oraz dyrektor medyczny i założyciel Kliniki EndoEstetica oraz Centrum Edukacyjnego DentalSkills. Honorary Global Ambassador Slow Dentistry w Polsce, Członek Zarządu Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (PASE) i Vice-prezydent w latach 2014-2016.
Członek Założyciel Digital Dentistry Society Polska.Absolwent i doktor nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Asystent w Katedrze Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii. Autor prac naukowych, autor i koordynator programu zajęć endodoncji przedklinicznej prowadzonych na Oddziale Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla studentów polsko- i anglojęzycznych. Badania Epidemiologiczne dla WHO. Staż naukowo-szkoleniowy w Dptm of Endodontics University of Michigan, AnnArbor, USA.. Curriculum Implantologiczne Uniwersytet we Frankfurcie. Członek Rady Programowej Czasopisma PTE Endodoncja.pl, Endodoncja w Praktyce i Editorial Board magazynu Roots - International Magazine of Endodontology oraz Digital Dentistry. Członek American Association of Endodontists, European Society of Endodontology, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego.
Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej.

Last updated 3 mins ago Last updated 3 mins ago

app