rejestracja

Zebris - rejestracja funkcjonalna i jej protokół cyfrowy.

Podczas szkolenia z dr Juergenem Reitzem - przy wsparciu Zebris Medical GmbH - nauczą się Państwo od  podstaw teorii funkcji, oraz jej wpływu na okluzję.
Przedstawione zostanie zastosowania systemu rejestracji szczęki JMA-Optic w diagnostyce i terapii, jak również możliwości  systemu do rejestracji ruchów żuchwy.
W praktycznej demonstracji zostanie pokazany moduł pomiarowy dla "Functional Analysis" i "Digital Occlusion", dopasowanie danych ze skanerami wewnątrzustnymi oraz nowe możliwości wyświetlania i oceny okluzji dynamicznej, z uwzględnieniem symetrii twarzy.
Ponadto przedstawione zostaną sposoby przenoszenia danych pomiarowych do  wirtualnych artykulatorów w CAD. 

Szkolenie w języku angielskim.

 • Terminy:
Koszt przelotu oraz hotelu: we własnym zakresie
Rekomendowany hotel: https://baeren-isny.de/


Podczas szkolenia z dr Juergenem Reitzem - przy wsparciu Zebris Medical GmbH - nauczą się Państwo od  podstaw teorii funkcji, oraz jej wpływu na okluzję.
Przedstawione zostanie zastosowania systemu rejestracji szczęki JMA-Optic w diagnostyce i terapii, jak również możliwości  systemu do rejestracji ruchów żuchwy.
W praktycznej demonstracji zostanie pokazany moduł pomiarowy dla "Functional Analysis" i "Digital Occlusion", dopasowanie danych ze skanerami wewnątrzustnymi oraz nowe możliwości wyświetlania i oceny okluzji dynamicznej, z uwzględnieniem symetrii twarzy.
Ponadto przedstawione zostaną sposoby przenoszenia danych pomiarowych do  wirtualnych artykulatorów w CAD. 

Szkolenie w języku angielskim.


Dojazd we własnym zakresie.

 • Prezentacja cyfrowego łuku  Zebris JMA-Optic    
 • Jak ważna jest okluzja dla człowieka?    
 •  Przygotowanie do wykonania rejestracji    
 •  Mocowanie uchwytu paraokluzyjnego    
 •  Moduł oprogramowania „Artykulator"
 •  Praktyczna demonstracja modułu oprogramowania „Funkcja i Cyfrowa Okluzja "    
 •  Wyznaczanie "centralnej relacji"
 •  Interpretacja wyników pomiarów    
 •  Transfer wyników do oprogramowania Exocad jako .dental project
 •  Tworzenie szyn okluzyjnych, uwzględniając aspekt fizjologiczny -  moduł do szyn nagryzowych.
 •  Zastosowanie łuku JMA-Optic u pacjentów bezzębnych.
 •  Zajęcia praktyczne i interpretacja zebranych danych.
Daty kursu
Zawod

UWAGA
Po opłaceniu prez PayPal proszę wysłać zgłoszenie - przycisk: "wyślij zgłoszenie".
Brak zgłoszenia uniemożliwia prawidłową identyfikację kursanta
Przelewy tradycyjne proszę kierować na konto kursowe
BANK PEKAO SA
47 1240 5527 1111 0000 5589 0180
odbiorca: Natrodent ul. Wierzbowa 46/48 Łodź 90-133

app