Implantologia nawigowana, a tkanki miękkie i kość. Zabieg implantacji na żywo. Warsztaty praktyczne.

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy dentystów, mających za sobą pierwsze zabiegi implantologiczne, chcących jednocześnie rozpocząć pracę
z szablonami chirurgicznymi.
Krok po kroku zostaną przedstawione etapy przygotowania pacjenta do zabiegu oraz właściwego zaprojektowania szablonu w stosunku do wirtualnej pozycji implantu, uwzględniającej ilość i jakość tkanek miękkich i kości.
Szkolenie zawiera elementy praktycznych ćwiczeń z projektowania szablonów na komputerach w oprogramowaniu DentiqGuide oraz wszczepiania implantów Thommen na modelach z wykorzystaniem szablonów i kaset implantologicznych do pełnej nawigacji.
Uczestnicy wezmą udział w analizie  przypadków klinicznych na podstawie zdjęć fotograficznych i radiologicznych, zobaczą zabieg na żywo przeprowadzany przez wykładowcę oraz filmy re-live z zabiegów.

 • Terminy:

14 punktów edukacyjnych

PODOBNE SZKOLENIA:
Szablony chirurgiczne

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy dentystów, mających za sobą pierwsze zabiegi implantologiczne, chcących jednocześnie rozpocząć pracę
z szablonami chirurgicznymi.
Krok po kroku zostaną przedstawione etapy przygotowania pacjenta do zabiegu oraz właściwego zaprojektowania szablonu w stosunku do wirtualnej pozycji implantu, uwzględniającej ilość i jakość tkanek miękkich i kości.
Szkolenie zawiera elementy praktycznych ćwiczeń z projektowania szablonów na komputerach w oprogramowaniu DentiqGuide oraz wszczepiania implantów Thommen na modelach z wykorzystaniem szablonów i kaset implantologicznych do pełnej nawigacji.
Uczestnicy wezmą udział w analizie  przypadków klinicznych na podstawie zdjęć fotograficznych i radiologicznych, zobaczą zabieg na żywo przeprowadzany przez wykładowcę oraz filmy re-live z zabiegów.

Program:

Dzień I

10.00
 • Krótka historia szablonów - początki projektowania szablonów, spojrzenie na szablony kiedyś i dziś.
 • Techniczne aspekty wykonania szablonów - materiały do wykonywania szablonów, drukarki 3D, przygotowanie szablonu po wydrukowaniu.
 • Rodzaje szablonów chirurgicznych - szablony implantologiczne, do zabiegów ortodontycznych, do resekcji wierzchołków korzeni zębów, do wydłużania koron klinicznych zębów.
11.30 Przerwa kawowa

 • Przygotowanie pacjenta do wykonania szablonu – skanowanie, wyciski, tomografia. Jak przygotować pacjenta uzębionego, a jak bezzębnego?
 • Zaplanowanie implantacji - pozycjonowanie implantów w odniesieniu do wirtualnego mock-upu, ze szczególnym poświęceniem uwagi tkankom miękkim i warunkom kostnym. Czy można zaplanować implantację tak, żeby nie dać się zaskoczyć?
13.00 Lunch

 • Warsztaty praktyczne z projektowania szablonów – samodzielne zaprojektowanie dwóch szablonów chirurgicznych.
 • Warsztaty praktyczne z implantacji z pełną nawigacją na modelach – implantacja z użyciem szablonów w dwóch zaplanowanych sytuacjach klinicznych.
16.30 Przerwa kawowa

 • Przegląd filmów z zabiegów – szczegółowe omówienie zabiegów wraz z analizą projektu szablonu i warunków klinicznych.
19.30 Kolacja integracyjna


Dzień II

10.00-18.00
 • Omówienie raportu planowania implantacji oraz protokołu wiercenia – analiza na podstawie wybranych przypadków ze zwróceniem uwagi na najistotniejsze dla operatora zabiegu informacje.
 • Przygotowanie szablonów do zabiegu – dezynfekcja i sterylizacja szablonów.
 • Aspekty kliniczne przeprowadzenia zabiegu z szablonem - przedzabiegowe i śródzabiegowe postępowanie z szablonem, ocena dokładności zbiegu na podstawie porównania pozabiegowej tomografii z raportem planowania implantacji, z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania.
11.30 Przerwa kawowa

 • Analiza przypadków klinicznych – ocena przed-, śród- i pozabiegowych zdjęć: fotograficznych i radiologicznych w odniesieniu do pozycji implantów i projektów szablonów. Co w przypadku, gdy pozycja implantu w tomografii pozabiegowej nie odpowiada idealnie projektowi?
13.00 Lunch

 • Zabieg live – zabieg na żywo z wszczepienia implantów z wykorzystaniem pełnej nawigacji, ze szczegółowym omówieniem przed-, śród- i pozabiegowym przypadku pacjenta poddanego zabiegowi.
 • Wykorzystanie szablonu po zabiegu – sytuacje, w których szablon po zabiegu może zostać jeszcze użyty.
16.30 Przerwa kawowa

 • Powikłania – analiza na podstawie wybranych przypadków klinicznych: rodzaje powikłań, jak sobie z nimi radzić, jak ich unikać.
 • Podsumowanie – Czy stosowanie szablonów faktycznie upraszcza zabieg?
18.00 Zakończenie

Daty kursu
Zawod

UWAGA
Po opłaceniu prez PayPal proszę wysłać zgłoszenie - przycisk: "wyślij zgłoszenie".
Brak zgłoszenia uniemożliwia prawidłową identyfikację kursanta
Przelewy tradycyjne proszę kierować na konto kursowe
BANK PEKAO SA
47 1240 5527 1111 0000 5589 0180
odbiorca: Natrodent ul. Wierzbowa 46/48 Łodź 90-133

app