Projektowanie, wykonanie i użycie szablonów w implantologii

Projektowanie, wykonanie i użycie szablonów w implantologii

 • Terminy:

14 punktów edukacyjnych


PODOBNE SZKOLENIA:
Szablony chirurgiczne

Projektowanie, wykonanie i użycie szablonów w implantologii

Dzień 1


 10.00-17.30
 • Planowanie zabiegów implantologicznych- backward planning
 • Dane wejściowe do kompleksowego planowania wstecznego
 • Rodzaje szablonów
13.00 Lunch
 • Możliwości związane z pracą z szablonami
 • Obciążenie natychmiastowe
 • Pozycjonowanie implantów wg planu protetycznego
 • Projektowanie szablonu w oprogramowaniu Denitiq Guide
 • Projektowanie pracy czasowej
 • Narzędzia i instrumentarium potrzebne do pracy z szablonami
20.00 Kolacja integracyjna

Dzień 2


10.00-17.30

 • Warsztaty na komputerach z projektowania szablonów
 • Przedstawienie pełnego protokołu od projektowania do wykonania i użycia szablonu
13.00 Lunch
 • Warsztaty na modelach z zastosowaniem szablonów, implantów i prac czasowych
 • Omówienie przypadku klinicznego na podstawie filmu lub zabiegu live
17.00 Zakończenie szkolenia
Daty kursu
Zawod

UWAGA
Po opłaceniu prez PayPal proszę wysłać zgłoszenie - przycisk: "wyślij zgłoszenie".
Brak zgłoszenia uniemożliwia prawidłową identyfikację kursanta
Przelewy tradycyjne proszę kierować na konto kursowe
BANK PEKAO SA
47 1240 5527 1111 0000 5589 0180
odbiorca: Natrodent ul. Wierzbowa 46/48 Łodź 90-133

app