program

Różowo-biała estetyka. Warsztaty z ceramiki.

Cele tego konkretnego szkolenia skupiają się na doskonaleniu umiejętności pozyskiwania informacji i wiedzy oraz ich efektywnym i prostym zastosowaniu.
 Wiedza z zakresu morfologii zębów oraz anatomii szkieletu odgrywa fundamentalną rolę w wyglądzie tkanek miękkich. Należy podkreślić, że pomimo swojego znaczenia, zestaw informacji opisujący różową i białą estetykę często jest pomijany lub niedostatecznie wykorzystywany.
Wiedza o strukturze kostnej nie tylko wpływa na położenie tkanek miękkich, ale także na ich objętość oraz, do pewnego stopnia, na kolor. Z drugiej strony, sposób ułożenia tkanek ma istotny wpływ na kształt, kolor i harmonię uśmiechu.
Głównym celem tego szkolenia jest ukazanie uczestnikom trudności i przeszkód związanych z omawianą tematyką, a także przedstawienie spójnej i klarownej metody ich przezwyciężania.
Uczestnicy dowiedzą się, jak zdobywać istotne informacje oraz, co równie ważne, jak skutecznie je wykorzystać w praktyce w prosty sposób.
  • Terminy:
Cele tego konkretnego szkolenia skupiają się na doskonaleniu umiejętności pozyskiwania informacji i wiedzy oraz ich efektywnym i prostym zastosowaniu.
 Wiedza z zakresu morfologii zębów oraz anatomii szkieletu odgrywa fundamentalną rolę w wyglądzie tkanek miękkich. Należy podkreślić, że pomimo swojego znaczenia, zestaw informacji opisujący różową i białą estetykę często jest pomijany lub niedostatecznie wykorzystywany.
Wiedza o strukturze kostnej nie tylko wpływa na położenie tkanek miękkich, ale także na ich objętość oraz, do pewnego stopnia, na kolor. Z drugiej strony, sposób ułożenia tkanek ma istotny wpływ na kształt, kolor i harmonię uśmiechu.
Głównym celem tego szkolenia jest ukazanie uczestnikom trudności i przeszkód związanych z omawianą tematyką, a także przedstawienie spójnej i klarownej metody ich przezwyciężania.
Uczestnicy dowiedzą się, jak zdobywać istotne informacje oraz, co równie ważne, jak skutecznie je wykorzystać w praktyce w prosty sposób.

Dzień 1

09:00-11:00

  • Podstawowe zasady i wpływ anatomii szkieletowej.
  • Instrukcje dotyczące przygotowania struktur zgodnie z zaakceptowanym prototypem. 
  • Jak przygotować cyrkon z naciskiem na ostateczny cel?

11:00-11:15
Przerwa kawowa

11:15-13:00

  • Nakładanie pierwszej warstwy ceramiki i pierwsze wypalanie.
  • Zastosowanie zdobytej wiedzy i przygotowanie struktur do aplikacji ceramiki.

13:00-13:30
Przerwa obiadowa

13:30-16:45
Wypalanie ceramiki.

16:45-17:00
Przerwa kawowa

17:00-18:45
Ocena wyników zgodnie z wcześniej założonymi zasadami, uwzględniając zamierzony cel.

18:45-19:30
Nakładanie ostatniej warstwy ceramiki.

20:00
Kolacja


Dzień 2

09:00-10:30
Omówienie morfologii, tekstury i technik polerowania.

10:30-10:45
Przerwa kawowa

10:45-12:00
Praca z morfologią i teksturą, techniki polerowania.

12:00-13:00
Wypalanie glazury wg wytycznych.

13:00-13:30
Przerwa obiadowa

13:30-14:30
Ocena wyników wypalania.

14:30-16:30
Praca z teksturami i ostateczne polerowanie.
Ocena, czy konieczne jest wypalanie korekcyjne?

16:30-18:00
Omówienie efektów wypalania.
Wręczenie certyfikatów
Zakończenie szkolenia!


Daty kursu
Zawod

UWAGA
Po opłaceniu prez PayPal proszę wysłać zgłoszenie - przycisk: "wyślij zgłoszenie".
Brak zgłoszenia uniemożliwia prawidłową identyfikację kursanta
Przelewy tradycyjne proszę kierować na konto kursowe
BANK PEKAO SA
47 1240 5527 1111 0000 5589 0180
odbiorca: Natrodent ul. Wierzbowa 46/48 Łodź 90-133

app