program

Prezentacja nowej płynnej ceramiki Soprano Surface

Prezentacja i sposoby osiągania odpowiedniej konsystencji ceramiki Soprano Surface.
- Metody pracy z mokrą ceramiką.
- Dwie techniki nakładania ceramiki Surface i Flu Stains, Flu Schades.
- Odpowiednie ustawienie pieca do ceramiki.
- Omówienie przebiegu programu palenia w zależności od wielkości konstrukcji.
- Wykończenie korony masami Surface podczas dwóch paleń.
- Możliwe błędy lub powrót pracy do korekty: co zrobić?

Czas na część warsztatową.
  • Terminy:
Cena : prezentacja 1,5h za darmo.
Po prezentacji zapraszamy na 3h warsztaty w cenie 450 zł.
(Dla Uczestników warsztatów rabat na zakup ceramiki Soprano Surface).
Prezentacja i sposoby osiągania odpowiedniej konsystencji ceramiki Soprano Surface.
- Metody pracy z mokrą ceramiką.
- Dwie techniki nakładania ceramiki Surface i Flu Stains, Flu Schades.
- Odpowiednie ustawienie pieca do ceramiki.
- Omówienie przebiegu programu palenia w zależności od wielkości konstrukcji.
- Wykończenie korony masami Surface podczas dwóch paleń.
- Możliwe błędy lub powrót pracy do korekty: co zrobić?

Czas na część warsztatową.
Daty kursu
Zawod

UWAGA
Po opłaceniu prez PayPal proszę wysłać zgłoszenie - przycisk: "wyślij zgłoszenie".
Brak zgłoszenia uniemożliwia prawidłową identyfikację kursanta
Przelewy tradycyjne proszę kierować na konto kursowe
BANK PEKAO SA
47 1240 5527 1111 0000 5589 0180
odbiorca: Natrodent ul. Wierzbowa 46/48 Łodź 90-133

app