Mimesis w ceramice - mój warsztat pracy w oparciu o system Livento & Soprano

  • Terminy:
Ilość osób: Kameralna grupa 6 osób.

Godzina: 9.00- 17.30

  1. Wykonanie korony na podbudowie z dwukrzemianu litu (Livento press) - warstwowanie wewnętrznej struktury zęba.
  2. Wykonanie licówki ceramicznej techniką cut-back na podbudowie z dwukrzemianu litu z odbudową opalescentnych warstw brzegu siecznego.
  3. Wykończenie i charakteryzacja struktury pełnokonturowej.
      • Protokół doboru koloru naturalnego zęba i przełożenie na odpowiednie tabletki i masy systemu Livento & Soprano
      • Nadanie formy, kształtu i faktury.

Daty kursu
Zawod

UWAGA
Po opłaceniu proszę wysłać zgłoszenie - przycisk: "wyślij zgłoszenie".
Brak zgłoszenia uniemożliwia prawidłową identyfikację kursanta

app