Drzwi Otwarte Natrodent 2021

Gotowi na Drzwi Otwarte w Natrodent ?
Uwaga
- wśród wykładowców - same gwiazdy: Robert J. Arvai, Łukasz Zadrożny, Rafał Przekora, Paulina Pokusa, Michał Bielecki, Bartosz Troczyński, Jacek Świecimski , Brat Pitt i Piotr Nagadowski, Łukasz Sopałowicz, Joanna Łupińska, Justyna Sopałowicz i inni.
  • Terminy:


Koszt uczestnictwa w 3 dniach eventu - 17-19.09.2021 - 950 zł
Koszt uczestnictwa w prezentacjach i wykładach - 17-18.09.2021 - 300 zł
Koszt uczestniczenia w warsztatach - 19.09.2021 - 650 zł

Z aplikacją taniej!


WYKŁADOWCY:

Gotowi na Drzwi Otwarte w Natrodent ?
Uwaga
- wśród wykładowców - same gwiazdy: Robert J. Arvai, Łukasz Zadrożny, Rafał Przekora, Paulina Pokusa, Michał Bielecki, Bartosz Troczyński, Jacek Świecimski , Brat Pitt i Piotr Nagadowski, Łukasz Sopałowicz, Joanna Łupińska, Justyna Sopałowicz i inni.

17 września 2021 

Piątek
13:30 - 14:00
Rejestracja Uczestników i ciepły poczęstunek.

14:00 - 14:30
AmannGirrbach Live
Nowa koncepcja wymiany informacji i organizacji pracy w nowoczesnym laboratorium i klinice./ 
AG Team

14:30 - 15.30
Sposoby wyróżniania firm na tle konkurencji. Mapowanie doświadczeń w podróży klienta. Praktyczne kompendium wiedzy z marketingu z elementami psychologi w ujęciu strategicznym i biznesowym./ 
Ksenia Koga-Właścicielka firmy Metodyczni

15:30 - 15:45
Przerwa kawowa

15:45 - 16:45
Smile Creator - jak zwiększyć akceptację planów leczenia za pomocą Wax-up i Exocad./
Paulina Pokusa DentalScan

16:45 - 17:30
Program MyDentLab - jak sprawnie zarządzać administracją w laboratorium i klinice./ 
Piotr Nagadowski

20:00
Kolacja integracyjna w restauracji Bawełna

18 września 2021
Sobota
10:00 - 11:00
Dlaczego otworzyliśmy centrum spieku laserowego? Możliwości zastosowania technologii laserowej w laboratorium. / Michał Bielecki - Primomill Centrum Frezowania

11:00 - 11:30
Dobór kształtów i formy zębów dla pacjenta oraz techniki cutback./
Rafał Przekora - Dental Elegance

11:30 - 11:45
Przerwa kawowa

11:45 - 12:45
Protokoły łączenia się materiałów ceramicznych (dwukrzemian litu, ceramika, cyrkon) - naukowa i praktyczna koncepcja pracy. / Robert Arvai - Członek Naukowej Grupy Bio Emulation - współtworzący ceramikę press emax i współtwórca płynnej ceramiki Soprano Surface firmy Cendres Metaux.

12:45 - 13:45
Dobór wysokości łącznika do kontroli tkanek miękkich przy projektowaniu uzupełnień tymczasowych w nawigowanej implantoprotetyce. / Dr n. med. Łukasz Zadrożny - specjalizuje się w minimalnie inwazyjnej implantologii, chirurgii stomatologicznej i endodoncji.

13:45 - 14:30
Przerwa lunchowa

14:30 - 15:15
Najszybsza metoda synteryzacji cyrkonu. Ceramill Zolid DRS./ AG Team

15:15 - 16:00
Porównanie metody cyfrowej i analogowej rejestracji łukiem twarzowym oraz sposoby przeniesienia danych do artykulatora. / Piotr Nagadowski i Jacek Świecimski

16:00 - 17:00
Prawidłowa obróbka i przygotowanie powierzchni do połączenia pomiędzy Pekktonem, a dwukrzemianem litu,  kompozytem lub PMMA. 
Robert Arvai - Członek Naukowej Grupy Bio Emulation - współtworzący ceramikę press emax i współtwórca płynnej ceramiki Soprano Surface firmy Cendres Metaux.

19 września 2021

Niedziela
Warsztaty i pokazy
10:00 - 13:00
  1.  Przekrój modułów oprogramowania Exocad +Exoplan - prezentacja.
    (Moduły: Implant, Bar, Creator, Bite Splint, Provisional, PartialCad, FullDenture, TruSmile, Virtual Articulator, Jaw Motion Import, Dicom Viewer, Smile Creator, Tooth Library). / Jacek Świecimski
  2.  Warsztaty z płynnej ceramiki / Robert Arvai - Członek Naukowej Grupy Bio Emulation - współtworzący ceramikę press emax i współtwórca płynnej ceramiki Soprano Surface firmy Cendres Metaux.
    Cena: 650 zł
  3.  N Serwis - powtórzenie i przypomnienie protokołów serwisowych wybranych urzadzań Cad Cam. / Albin Gabrych - Help Desk AmannGirrbach
  4.  Wytrawianie tlenku cyrkonu za pomocą systemu Zircos -e. / Janusz Karaś - Specjalista do druku 3D. Cena: 4500 zł (w cenie system do wytrawiania Zircos-e).
Daty kursu
Zawod

UWAGA
Po opłaceniu prez PayPal proszę wysłać zgłoszenie - przycisk: "wyślij zgłoszenie".
Brak zgłoszenia uniemożliwia prawidłową identyfikację kursanta
Przelewy tradycyjne proszę kierować na konto kursowe
BANK PEKAO SA
47 1240 5527 1111 0000 5589 0180
odbiorca: Natrodent ul. Wierzbowa 46/48 Łodź 90-133

app