Szablony chirurgiczne, planowanie leczenia implantologicznego z wykorzystaniem CT, plików STL, drukarek 3D. Warsztaty dla dentystów i techników.

Oprogramowanie z szablonów chirurgicznych to zintegrowana platforma cyfrowa umożliwiająca szybkie, łatwe i dokładne wytwarzanie szablonów chirurgicznych pozycjonujących umieszczenie implantów w kości żuchwy czy szczęce pacjenta. Oprogramowanie jest w pełni "otwarte" co oznacza, że każdy rodzaj plików z tomografii komputerowej DICOM może być zaimportowany i na jego podstawie jesteśmy w stanie pozycjonować implanty z biblioteki lub też indywidualnie wpisane przez lekarza. Ideą oprogramowania jest przygotowanie najbardziej dokładnej pozycji szablonu, tak aby zabieg chirurgiczny mógł przebiegać sprawnie, bez powikłań, błędów i jak najmniej inwazyjnie dla pacjenta. Dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć wirtualny szablon pozycjonujący implanty w kości, który następnie wytwarzamy za pomocą drukarek 3D lub systemów CAD/CAM. Szkolenie dla lekarzy dentystów i techników dentystycznych.

 • Terminy:
 • 16 czerwca 2021, Łódź
  Cena: 500.00 PLN (brutto)

  Centrum Szkoleniowe Natrodent
  Natrodent, ul. Wierzbowa 46/48

 • 15 września 2021, Łódź
  Cena: 500.00 PLN (brutto)

  Centrum Szkoleniowe Natrodent
  Natrodent, ul. Wierzbowa 46/48

 • 13 października 2021, Łódź
  Cena: 500.00 PLN (brutto)

  Centrum Szkoleniowe Natrodent
  Natrodent, ul. Wierzbowa 46/48

 • 17 listopada 2021, Łódź
  Cena: 500.00 PLN (brutto)

  Centrum Szkoleniowe Natrodent, ul. Wierzbowa 46/48

 • 08 grudnia 2021, Łódź
  Cena: 500.00 PLN (brutto)

  Centrum Szkoleniowe Natrodent ul. Wierzbowa 46/48

 • 26 stycznia 2022, Łódź
  Cena: 500.00 PLN (brutto)

  Centrum Szkoleniowe Natrodent
  Natrodent, ul. Wierzbowa 46/48


Przy zakupie oprogramowania pierwszy szablon gratis.
Możliwość organizacji indywidualnego szkolenia doskonalącego.
5 punktów edukacyjnych

dentiq.jpg

Oprogramowanie z szablonów chirurgicznych to zintegrowana platforma cyfrowa umożliwiająca szybkie, łatwe i dokładne wytwarzanie szablonów chirurgicznych pozycjonujących umieszczenie implantów w kości żuchwy czy szczęce pacjenta. Oprogramowanie jest w pełni "otwarte" co oznacza, że każdy rodzaj plików z tomografii komputerowej DICOM może być zaimportowany i na jego podstawie jesteśmy w stanie pozycjonować implanty z biblioteki lub też indywidualnie wpisane przez lekarza. Ideą oprogramowania jest przygotowanie najbardziej dokładnej pozycji szablonu, tak aby zabieg chirurgiczny mógł przebiegać sprawnie, bez powikłań, błędów i jak najmniej inwazyjnie dla pacjenta. Dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć wirtualny szablon pozycjonujący implanty w kości, który następnie wytwarzamy za pomocą drukarek 3D lub systemów CAD/CAM. Szkolenie dla lekarzy dentystów i techników dentystycznych.

W programie :
Możliwości planowania pracy protetycznej i błędy przy odczytywaniu danych z TC.
Problemy w planowaniu zabiegów implantologicznych wynikające z nieuwzględniania planowania przyszłej pracy protetycznej.
TC, wax-up, modele diagnostyczne, skanery wewnątrzustne i laboratoryjne jako elementy wspierające planowanie leczenia protetycznego.
Oprogramowanie z szablonów chirurgicznych- praktyczne zastosowanie szablonów do implantacji z uwzględnieniem każdego systemu implantologicznego, nawigacji i tomografii komputerowej.
Projektowanie szablonów do implantacji opartych na kości, zębach, śluzówce itp.
Drukowanie szablonów na drukarce 3D

Czas trwania kursu: 12.00- 17.00
Daty kursu
Zawod

UWAGA
Po opłaceniu proszę wysłać zgłoszenie - przycisk: "wyślij zgłoszenie".
Brak zgłoszenia uniemożliwia prawidłową identyfikację kursanta

app