Prawidłowy start na przykładzie mostu trzypunktowego.
Moduł ICERAMILL SINTRON WARSZTATY - WE CROSS THE LIMITS

Cel szkolenia:
Szkolenie przeznaczone dla osób chcących rozpocząć pracę lub zapoznać się z technologią Sintron w systemach Cad/Cam.
Prezentacja właściwego przebiegu pracy z miękkimi metalami, począwszy od przechowywania do momentu wycinania konstrukcji z wyfrezowanego bloczka. Wszystkie zasady postępowania omówione zostaną na przykładzie trzypunktowego mostu protetycznego. Kursanci samodzielnie odetną podbudowę pod koronę protetyczną z bloczka oraz przygotują ją do synteryzacji.


 • Terminy:
natrodent.jpg
lidertech.jpg
ceramill.jpg
amman.jpg

Cel szkolenia:
Szkolenie przeznaczone dla osób chcących rozpocząć pracę lub zapoznać się z technologią Sintron w systemach Cad/Cam.
Prezentacja właściwego przebiegu pracy z miękkimi metalami, począwszy od przechowywania do momentu wycinania konstrukcji z wyfrezowanego bloczka. Wszystkie zasady postępowania omówione zostaną na przykładzie trzypunktowego mostu protetycznego. Kursanci samodzielnie odetną podbudowę pod koronę protetyczną z bloczka oraz przygotują ją do synteryzacji.


Program: 

godz. 9:00 -17:00

 • Prezentacja "Ceramill Sintron" - We cross the limits.
 • Przypomnienie zasad obsługi systemu Ceramill.
 • Skanowanie - jak uniknąć pierwszych możliwych błędów.
 • Zasady projektowania konstrukcji z miękkiego metalu.
 • Prawidłowe pozycjonowanie konstrukcji w bloczku - konsekwencje błędów.
 • Przechowywanie materiału.
 • Frezowanie konstrukcji.
 • Wycinanie konstrukcji z bloczka.
 • Szczegółowy opis procesu synteryzacji, piec Argotherm, Argovent.
 • Zakończenie szkolenia.
W trakcie szkolenia przewidziane są przerwy kawowe oraz obiadowa.Daty kursu
Zawod

UWAGA
Po opłaceniu prez PayPal proszę wysłać zgłoszenie - przycisk: "wyślij zgłoszenie".
Brak zgłoszenia uniemożliwia prawidłową identyfikację kursanta
Przelewy tradycyjne proszę kierować na konto kursowe
BANK PEKAO SA
47 1240 5527 1111 0000 5589 0180
odbiorca: Natrodent ul. Wierzbowa 46/48 Łodź 90-133

app