wyciski-unikanie-bledow-proceduralnych

Wyciski - unikanie błędów proceduralnych gwarancją dokładnego dopasowania prac protetycznych. Właściwości mas oraz metody przygotowania materiałów wyciskowych

20 maja 2017 roku w siedzibie firmy Natrodent w Łodzi odbyło się ostatnie przed wakacjami szkolenie z wycisków.
Prowadzący, Przemysław Rajczak omówił na szkoleniu zasady stosowania mas wyciskowych w różnych sytuacjach zgryzowych u pacjenta, zostały omówione również błędy popełniane przy robieniu wycisków.
Na części praktycznej kursu, zaprezentowane zostały wyciskowe techniki jednoczasowe- jedno - i dwuwarstwowe oraz sposoby pobierania wycisków u pacjentów bezzębnych.
Następne szkolenie z wycisków już po wakacjach 28 października w Łodzi.
Serdecznie zapraszamy.

app