from-macro-to-micro-micriovision-approach

From Macro to Micro. MicroVision approach

Lato rozpoczęliśmy dwudniowym szkoleniem ' From Macro to Micro. Microvision approach" z członkiem grupy Microvision - doktorem Nazaryiem Mykhaylyukiem. 20 czerwca w Centrum szkoleniowym Natrodent odbyła się część wykładowa, na której doktor zaprezentował swoje przypadki kliniczne na prezentacji foto-video z preparacji pod korony całkowite i licówki. 21 czerwca część warsztatowa miała miejsca w Centrum Kliniczno - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego . Uczestnicy pracując w parach przy fantomach preparowali zęby z uwzględnieniem zasad Microvision Group.

Kolejna edycja szkolenia jest zaplanowana na 21-22 listopada 2015.

app