szyny-relaksacyjne

Artykulacja II Stopnia. Szyny relaksacyjne - kurs dla lekarzy i techników.

Wrześniowe szkolenie z II stopnia artykulacji "Szyny relaksacyjne" z Piotrem Nagadowskim odbyło się 24 września w Łodzi.
Po wstępie teoretycznym nasi kursanci nabyli praktycznych umiejętności wykonywania szyn relaksacyjnych w zwieraku i artykulatorze wg teorii Bonvilla oraz wg rejestratów indywidualnych na przykładzie pacjenta.
Dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne szkolenia.

app