from-macro-to-micro-micriovision-approach

From Macro to Micro. MicroVision approach

Październik przywitaliśmy warsztatami z komunikacji, planowania i preparacji z dr Nazariyem Mykhaylyukiem.
Na warsztatach z dziedziny Microvision uczestnicy zagłębiali tajniki pracy z mikroskopem.
Omówione zostały sposoby ustalania i rejestracji pozycji CR, kontrola VOD, sposoby przygotowania protokołu preparacji.
Każdy z uczestników uczył się przygotowywać uzupełnienia tymczasowe oraz preparował zęby pod mikroskopem wg filozofii MicroVision.


Kolejne szkolenie z dr Nazariyem z dziedziny preparacji już w pierwszym półroczu 2017 roku. Zapraszamy.

app