rejestracja

Zircos-e, system wytrawiania tlenku cyrkonu

  • Terminy:
Cena: 5300 PLN (w cenie cały system Zircos-e, w którego skład wchodzi komora i dwie butelki kwasu).

Zakup i stosowanie systemu wytrawiania w systemie Zircos-e możliwe jest tylko po ukończeniu certyfikowanego szkolenia firmy Natrodent.

10.00 - 14.00

1. Omówienie systemu Zircos-e:

  • charakterystyka produktu
  • zasady bezpieczeństwa
  • sposoby wytrawiania cyrkonu

2. Część praktyczna:
  • przygotowanie podbudowy
  • trawienie cyrkonu dwiema metodami
  • post-processing
  • sposoby cementowania

Zakup i stosowanie systemu wytrawiania w systemie Zircos-e możliwe jest tylko po ukończeniu certyfikowanego szkolenia firmy Natrodent.

Daty kursu
Zawod

UWAGA
Po opłaceniu prez PayPal proszę wysłać zgłoszenie - przycisk: "wyślij zgłoszenie".
Brak zgłoszenia uniemożliwia prawidłową identyfikację kursanta
Przelewy tradycyjne proszę kierować na konto kursowe
BANK PEKAO SA
47 1240 5527 1111 0000 5589 0180
odbiorca: Natrodent ul. Wierzbowa 46/48 Łodź 90-133

app