Warsztaty z ceramiki press Livento oraz pokaz warstwowania Soprano firmy CM - Warsztaty indywidualne.


  • Terminy:

Warsztaty indywidualne.
Cena: 3000 PLN
Termin ustalany indywidualnie - formularz kontaktowy

PODOBNE SZKOLENIA
cendres.jpg
lidertech.jpg

09:30-09:45  
Przywitanie i krótka prezentacja ceramiki.

 09:45-10:30
 Zatopienie woskowego obiektu (pełno-konturowa korona na trzonowca) w masie ogniotrwałej i umieszczenie pierścienia w odpowiednim momencie w piecu do wygrzewania – pokaz.

 10:30-12:30
 Zatopienie obiektów przez Uczestników, umieszczenie pierścieni w piecu do wygrzewania.
Przeprowadzenie procesu pressowania – pokaz w trakcie.

 12:30-13:00 Przerwa obiadowa

 13:00-14:30
 Press'owanie prac Uczestników.
Uwolnienie obiektu z masy ogniotrwałej-pokaz.
Krótkie prezentacje na temat możliwości, jakości i asortymentu L&S - w trakcie.

 14:30-17:30
 Malowanie korony pełno-konturowej i dwukrotne wypalenie – pokaz.
Uwolnienie obiektów uczestników.
Malowanie koron przez Uczestników, dwukrotne palenie.
Pokaz warstwowania ceramiki na siekaczu.

 17:30-18:00
Podsumowanie, rozdanie dyplomów.
 Zakończenie szkolenia.

Daty kursu
Zawod

UWAGA
Po opłaceniu prez PayPal proszę wysłać zgłoszenie - przycisk: "wyślij zgłoszenie".
Brak zgłoszenia uniemożliwia prawidłową identyfikację kursanta
Przelewy tradycyjne proszę kierować na konto kursowe
BANK PEKAO SA
47 1240 5527 1111 0000 5589 0180
odbiorca: Natrodent ul. Wierzbowa 46/48 Łodź 90-133

app