rejestracja

Szyny relaksacyjne - kurs praktyczny dla lekarzy i techników.
(II stopień artykulacji)

Rosnący stres cywilizacyjny i inne problemy mięśniowe i stawowe ściśle wiążą się z narastaniem objawów dysfunkcji narządu żucia. Ból w obrębie twarzoczaszki oraz parafunkcje zwarciowe (zgrzytanie i zaciskanie zębów) mogą być leczone między innymi z zastosowaniem szyn. Szyna relaksacyjna jest pierwszym krokiem w tej terapii.

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy i techników, to kontynuacja zagadnień artykulacji wykorzystywanych w leczeniu szynowym. Przekazujemy informacje dotyczące etapów wykonania szyny relaksacyjnej wg rejestratów indywidualnych a więc indywidualnie dopasowanej do warunków zwarciowych pacjenta (rejestracja łukiem twarzowym i rejestracji centralnej relacji - CR).

Za szkolenie lekarzom przyznawane jest 7 punktów edukacyjnych.

  • Terminy:
  • 14 grudnia 2022, Łódź
    Cena: 1 200.00 PLN (brutto)

    Centrum Szkoleniowe Natrodent Natrodent,
    ul. Wierzbowa 46/48

Cena   dla uczestników Kursu Artykulacji: 950 zł (brutto)
7 punktów edukacyjnych
dmg.jpg
amman.jpg

Rosnący stres cywilizacyjny i inne problemy mięśniowe i stawowe ściśle wiążą się z narastaniem objawów dysfunkcji narządu żucia. Ból w obrębie twarzoczaszki oraz parafunkcje zwarciowe (zgrzytanie i zaciskanie zębów) mogą być leczone między innymi z zastosowaniem szyn. Szyna relaksacyjna jest pierwszym krokiem w tej terapii.

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy i techników, to kontynuacja zagadnień artykulacji wykorzystywanych w leczeniu szynowym. Przekazujemy informacje dotyczące etapów wykonania szyny relaksacyjnej wg rejestratów indywidualnych a więc indywidualnie dopasowanej do warunków zwarciowych pacjenta (rejestracja łukiem twarzowym i rejestracji centralnej relacji - CR).

Za szkolenie lekarzom przyznawane jest 7 punktów edukacyjnych.

10:00 - Przywitanie, krótki wstęp

10:15 - Wykład teoretyczny:
sposoby rejestracji układu stomatognatycznego pacjenta,
informacje niezbędne do indywidualizacji uzupełnień protetycznych,
sposoby rejestracji Relacji Centralnej i jej znaczenie w planowaniu prac protetycznych i leczeniu szynowym.

11:30 - Przerwa kawowa

11:45 - Wykład ciąg dalszy:
rodzaje szyn i ich zastosowanie w zależności od sytuacji klinicznej pacjenta,
jak wykonać szynę która ma pomóc a nie zaszkodzić pacjentowi,
jak wykorzystać szynę do planowania pracy protetycznej,
podwyższenie zwarcia - " o ile milimetrów mogę podwyższyć zwarcie?"
Szyna relaksacyjna - jej rola w diagnostyce stawów.

13:00 - Przerwa kawowa

13:15 - Praca praktyczna:
szyna relaksacyjna wykonana w zwieraku i artykulatorze wg Teorii Bonvilla,
rejestracja pacjenta łukiem twarzowym,
deprogramacja mięśniowa ( Sliding Guide - rejestracja CR ),
rejestracja dynamicznych parametrów stawowych pacjenta,
(Tor nachylenia drogi stawowej, Kąt Bennetta).

14:45 - Przerwa na lunch

15:30 - Praca praktyczna cd:
przeniesienie rejestracji z łuku twarzowego do artykulatora,
ustawienie modeli szczęki i żuchwy w CR,
wykonanie szyny relaksacyjnej wg rejestratów indywidualnych,
porównanie szyny relaksacyjnej wykonanej wg wartości średnich i indywidualnych.

18:30 - Dyskusja i zakończenie kursu

Daty kursu
Zawod

UWAGA
Po opłaceniu prez PayPal proszę wysłać zgłoszenie - przycisk: "wyślij zgłoszenie".
Brak zgłoszenia uniemożliwia prawidłową identyfikację kursanta
Przelewy tradycyjne proszę kierować na konto kursowe
BANK PEKAO SA
47 1240 5527 1111 0000 5589 0180
odbiorca: Natrodent ul. Wierzbowa 46/48 Łodź 90-133

app