rejestracja

Wykorzystanie Potencjału JMA Optic Zebris - szkolenie praktyczne

  • Terminy:

Program


 10:00

Wstęp dotyczący rejestracji ruchów pacjenta oraz pomiarów indywidualnych.

10:15 -17:00

  • Prawidłowe ustawienia w programie WINJAW+: wybór systemu odniesienia, płaszczyzny referencyjnej i typu ruchów.
  • Rejestracja typu „Articulator” – prawidłowe przeprowadzenie badania i wstępna analiza wyników.
  • Rejestracja typu „Digital Occlusion” z zastosowaniem skanów pacjenta oraz pokazanie możliwości modułu.
  • Rejestracja „Jaw Relation” – poszukiwanie prawidłowej pozycji żuchwy w stosunku do szczęki.
  • Rejestracja typu „EPA” - elektroniczna analiza położenia kłykci w stosunku do górnej szczęki – prezentacja badania i wyników.
  • Omówienie pozostałych modułów i ich możliwości.
  • Dyskusja.


W trakcie spotkania są przewidziane przerwy na kawę oraz lunch.

Daty kursu
Zawod

UWAGA
Po opłaceniu prez PayPal proszę wysłać zgłoszenie - przycisk: "wyślij zgłoszenie".
Brak zgłoszenia uniemożliwia prawidłową identyfikację kursanta
Przelewy tradycyjne proszę kierować na konto kursowe
BANK PEKAO SA
47 1240 5527 1111 0000 5589 0180
odbiorca: Natrodent ul. Wierzbowa 46/48 Łodź 90-133

app