Pierwszy krok w stomatologię cyfrową - od czego zacząć i na co zwrócić uwagę rozpoczynając pracę z cyfrowymi narzędziami.


 • Terminy:


Digital Dentistry Society Poland , Akademia Stomatologii Cyfrowej , We Are Digital !
Wykładowcy:
dr Marcin Ofiara, dr Bartosz Cerkaski,  tech. dent. Piotr Nagadowski, tech. dent. Jacek Świecimski, tech. dent Janusz Karaś, Przedstawiciele: Itero, Planmeca, Medit.

Dla Członków DDS Poland - cena specjalna

digital.jpg


10.30 - 10.40
Przywitanie i krótki wstęp.
Piotr Nagadowski

10.40 - 11.10
We are digital - cyfrowy wymiar komunikacji w stomatologii.
Sposoby komunikacji w stomatologii cyfrowej pomiędzy pacjentem, lekarzem a laboratorium.
Jacek Świecimski


11.10 - 12.20
Przegląd skanerów wewnątrzustnych– omówienie i porównanie ich cech.
Prezentacje różnych skanerów, ich zalet i możliwości użycia w codziennej pracy w gabinecie.

Praca ze skanerem :

 • przygotowanie pola protetycznego
 • techniki skanowania, problemy i błędy wynikające z niewłaściwego użytkowania skanera
 • co przeszkadza a co pomaga w skanowaniu
 • możliwości rejestracji zwarcia w różnych układach zgryzowych – maksymalne zaguzkowanie, relacja centralna , zgryz konstrukcyjny.
12.20 - 13.30

Szybkie i precyzyjne planowanie leczenia implantologicznego z zastosowaniem szablonów chirurgicznych.

Zbigniew Bartosik/Piotr Nagadowski

13.30 -14.00
Przerwa Lunchowa

14.00 - 14.50

Wax – up / proste prace protetyczne. Step by step .

 • przygotowanie skanu
 • projektowanie w programie exocad / ceramill mind
 • projektowanie koron
 • kopia anatomii
 • szybki waxup
 • Smile Creator
Jacek Świecimski

14.50 - 15.10
Digital Smile Design ( DSD ) – prezentacja możliwości cyfrowego planowania uśmiechu.
dr Bartosz Cerkaski

15.10 - 15.40
PIC Camera - najbardziej precyzyjny system do rejestracji implantów.
Jacek Świecimski

15.40 - 16.20
Zestawienie i porównanie technologii druku i frezowania, przegląd dostępnych materiałów w technologii Cad Cam, synergia frezowania i drukowania – komplementarność urządzeń i technologii oraz ich porównanie.

16.20 - 17.20
Możliwości dalszej edukacji i pogłębiania wiedzy z zakresu zastosowania cyfrowych narzędzi, programów wspomagających planowanie leczenia i technologii dostępnych dla dentysty i technika. Kursy, szkolenia, Curriculum cyfrowe.
Piotr Nagadowski

Daty kursu
Zawod

UWAGA
Po opłaceniu prez PayPal proszę wysłać zgłoszenie - przycisk: "wyślij zgłoszenie".
Brak zgłoszenia uniemożliwia prawidłową identyfikację kursanta
Przelewy tradycyjne proszę kierować na konto kursowe
BANK PEKAO SA
47 1240 5527 1111 0000 5589 0180
odbiorca: Natrodent ul. Wierzbowa 46/48 Łodź 90-133

app