Tech. dent. Józef Oberc

W zawodzie pracuję 44 lata. Po ukończeniu szkoły pracowałem w przychodni, wówczas również zacząłem wykładać w szkole Techniki Dentystycznej i tak jest do dnia dzisiejszego.

W 1985 r. wyjechałem do USA. Tam pracowałem w zawodzie w jednym z lepszych laboratoriów dentystycznych. Po powrocie podjąłem własną działalność i rozpocząłem przygodę z ceramiką wykonując stałe prace. Przez cały okres pracy zawodowej uczestniczyłem w wielu kursach i szkoleniach w kraju i za granicą. W swojej pracy lubię wyzwania i trudne przypadki.

W 2005 r. podjąłem próbę z nowym materiałem jakim był cyrkon, który dziś daje mi tak wiele satysfakcji. Prace na cyrkonie stanowią dzisiaj podstawową część prac w moim rodzinnym laboratorium. Swoją wiedzą i doświadczeniem lubię dzielić się z młodym pokoleniem.
Ten zawód to moja pasja jeszcze na wiele lat.

Last updated 3 mins ago Last updated 3 mins ago

app